Salgsvilkår

1. Priser og betalingsbetingelser

For enkeltkjøp anvendes den til enhver tid gjeldende pris. På alle våre priser blir det lagt til merverdiavgift.
Vi forbeholder oss retten til å forandre prisene uten forvarsel.
Alt salg skjer pr. kontant eller mot oppkrav, dersom ikke annet er avtalt.
Ved forsinket betaling i henhold til faktura kan Aarnes AS kreve purregebyr og den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.

2. Salgspant ( Eiendomsforhold )
Selgeren har eiendomsretten til de solgte varer inntil kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt. Aksept ansees ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

3. Vareforsendelser
V i sender varer over hele landet etter kjøpers ønske og for kjøpers regning.
Vi benytter primært postens tjenester, dersom ikke annet er avtalt.
Vi forsøker alltid å gi kjøper det rimeligste og raskeste alternativet.

4. Garanti
Hvis ikke annet er avtalt, gis det 6-.seks- måneders garanti mot fabrikasjonsfeil på alle våre produkter.

5. Reklamasjon
All reklamasjon må foregå skriftlig, og kvittering / faktura må vedlegges varen.
Før reklamasjon godkjennes skal produktet fremvises for kontroll hos Aarnes AS. Fraktkostnader erstattes ikke med mindre det dreier seg om feilekspedering av Aarnes AS.

Fremmedarbeid dekkes ikke ved reklamasjon, ei heller følgeskader fra våre produkter.
Kjøper forplikter seg til å kontrollere at varene virkelig passer før montering og bruk.

6. Retur av varer
Spesialbestilte deler tas ikke i retur.
Returnerte lagerførte deler må være rene og ligge i originalemballasje. Kopi av faktura må medfølge.
All retur belastes med 10% returgebyr, dersom ikke annet er avtalt.
Elektroniske komponenter som har vært montert tas ikke i retur.
All retur må være oss i hende innen 30 dager frfa kvitterings- og fakturadato.

7. Uavhentede varer
En telefonbestilling er like bindende som en skriftlig bestilling. Vær derfor nøye med å hente varene du bestiller. Uavhentede varer som kommer i retur til oss blir belastet deg med varens fraktkostnader tur/retur.

8. Avbestillinger
Spesialbestilte deler kan normalt ikke avbestilles, dersom bestilling er sendt til USA.
Kjøper vil ved en avbestilling alltid få skriftlig beskjed fra Aarnes AS.

9. Skader
Dersom kjøper mottar varer med skade, skal både varen og emballasje straks forevises befrakter eller postkontor.
Skademelding skal fylles ut og varen sendes i retur på kjøpers regning og risiko.